ЗА НАС

Строителна фирма “АРСИ” ЕООД с управител-инж.Любомир Иванов Ковачев, изпълнява строителна и ремонтна дейност на територията на гр.Варна и София от 1993г.През този период от 22 години фирмата тясно се е специализирала в ново строителство , преустройства и ремонти на административни и обществени сгради.
Фирма “АРСИ”ЕООД разполага с постоянен квалифициран, ръководен и изпълнителски и персонал. Вписана е в Централния професионален регистър на Камарата на строителите в България като редовен член на БСК и сертифицирана по ISO 9001:2000, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004.