ЗА НАС

Строителна фирма “АРСИ” ЕООД с управител-инж.Любомир Иванов Ковачев, завършил Висш Институт по Архитектура и Строителство -София, специалност Промишлено и Гражданско строителство, изпълнява строителна и ремонтна дейност на територията на гр.Варна и София от 1993г.През този период от 27 години фирмата тясно се е специализирала в ново строителство на жилищни сгради , преустройства и ремонти на административни и обществени сгради,член е на Българската Строителна Камара -сертифицирана за комплексно изпълнение на Първа група строежи от високо строителство ,като притежава  сертификати по ISO 14001:2004