ПРОЕКТИ

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ОБЕКТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ

1.Жилищни сгради:
– Шест етажна жилищна кооперация ул.”ген.Столетов”№10
Проектант: арх.М.Недков
– Пет етажна жилищна кооперация ул.”Ц.Гинчев”№21
Проектант: арх.М.Недков
– Две пет етажни жилищни кооперации ул. “Княз Батемберг”№11
тяло А и тяло Б . Проектант: арх. Р.Димитров
– Шест етажна жилищна сграда в гр.Варна ул. “Поп Харитон”№35 2005-2007г. Проектант: арх. Р.Иванов
– Седем етажна жилищна сграда ул.”Гоце Делчев”№11 ,2008-2010г
Проектант: арх. Стефан Колчев

Фирмата е доказала своите възможности и е коректен изпълнител на всички възложени обекти.